ProjectenSoftware

SiPortal – Contracten module

CRM, check!

Solid Partners is voortvarend van start gegaan en heeft inmiddels de CRM module ingericht en de koppeling naar iMuis (inzake debiteuren en crediteuren) is een feit en werkt naar behoren.

Klaar voor de volgende stap: Definitie van deĀ Diensten en het registreren van de diensten binnen de klant contracten.

Nu alle klanten en leveranciers in de nieuwe applicatie (binnen Solid Partners genaamd CUBE, waarover later meer) zijn ingebracht, kunnen middels de module “Diensten en contracten” allereerst de diensten worden gedefinieerd. Het definieren van de diensten betreft naast een tekstuele omschrijving van de dienst ook het vastleggen van alle benodigde stappen om de diensten te kunnen: Inrichten, beheren, rapporteren en uiteraard ook factureren. Als al deze eigenschappen goed zijn ingebracht kunnen de diensten worden geleverd (gekoppeld) aan de klanten binnen een contract / raamovereenkomst.

Het koppelen heeft diverse acties tot gevolg, waaronder bijvoorbeeld:

  • Aanmaken van (1 malige) werkopdrachten om de diensten in te richten
  • Aanmaken van (1 malige) bestelling van benodigde licentie(s) om de dienst te kunnen inrichten
  • Aanmaken van (repeterende) werkopdrachten om de diensten te onderhouden
  • Aanmaken van (repeterende) contractfacturen / contractorders
  • Aanmaken van (repeterende) bestellingen van maandelijks in te kopen licenties
  • Technisch uitrollen van de diensten (deployment)
  • Inrichten van de monitoring inzake de beschikbaarheid van de dienst

Deze (en nog meer processtappen) worden automatisch gestart en vinden hun weg door de organisatie zodat de dienst op de juiste manier aan de klant kan worden aangeboden.

“De komende maanden zullen alle diensten en contracten worden overgezet vanuit onze “oude” contract module naar deze nieuwe module. Daardoor is Solid Partners straks in staat om de klanten online inzage te kunnen geven in de diensten en contracten die de klanten bij Solid Partner afnemen.”, aldus Herbert Voordes, Algemeen directeur van Solid Partners.

De maand februari zal Solid Partners de diensten en contractmodule gaan “vullen”. In tussentijd wordt er hard gewerkt aan de facturatie en inkoop module. Deze module zal er voor zorgen dat de diensten vanuit de contract module op het juiste moment worden ingekocht en gefactureerd. Middels een API koppeling op een PUB/SUB bus structuur zullen ook de gegevens in iMuis worden ingebracht. Zo sluit de boekhouding naadloos aan op de contract en diensten module.

Is uw interesse gewekt, mocht u een demo willen zien van de reeds bestaande omgeving of weten wat er voor u op maat kan worden gerealiseerd, neemt u dan gerust contact met ons op.