Projecten

Uw project hier?

Zijn uw processen of deelprocessen specifiek binnen uw organisatie niet onder te brengen in bestaande software systemen?
Middels een grondige analyse worden uw processen in kaart gebracht en gedocumenteerd. De mogelijkheden en wensen tot het automatiseren van deze processen (of delen er van) worden dan al snel duidelijk.

Een geheel proces of het koppelen van processen
In sommige situaties dienen de processen in hun geheel te worden ondergebracht in een software oplossing. Hiervoor ontwikkelt Sibat modules op maat. De specificaties worden vooraf duidelijk vastgelegd en als deliverables bij de oplevering gebruikt om de opdracht af te ronden.
Zijn uw processen al geautomatiseerd, maar vindt de uitwisseling van gegevens tussen de systemen nog handmatig plaats? Dan kan Sibat u veel tijd en fouten besparen door deze gegevens stromen te automatiseren. De kans op fouten wordt hiermee geminimaliseerd.

Maak kennis met de mensen achter Sibat
Wij nodigen u van harte uit voor een vrijblijvend gesprek met een kop koffie op ons kantoor aan de Maagdenburgstraat 10 te Deventer. Daar kunnen wij u zelf laten ervaren hoe wij werken en welke standaarden wij hanteren.